Jesteś tutaj

Działalność usługowo-lecznicza

Klinika liczy 68 łóżek w tym 29 internistycznych 32 pulmonologiczne, 3 odcinek alergologiczny jednodniowy i 4 PINP (Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego)
Rocznie hospitalizuje się > 3000 chorych.
Opiekę nad chorymi sprawuje 35 pielęgniarek kierowanych od 2017 roku przez Pielęgniarkę Oddziałową mgr Małgorzatę Kielar.
Obecnie prowadzona działalność usługowo- lecznicza 

Opieką objęci są chorzy hospitalizowani w SPCSK ze wskazaniami z zakresu chorób wewnętrznych i chorób układu oddechowego. Udzielane są konsultacje internistyczne, pulmonologiczne, alergologiczne dla chorych w szpitalu. Do Kliniki trafiają chorzy z rejonu Warszawy, ale także z całej Polski. W ramach specjalistycznej opieki pulmonologicznej jednym z istotnych zadań jest kompleksowa diagnostyka astmy i POChP, leczenie zaostrzeń tych chorób i prowadzenie chorych z niewydolnością oddechową w ramach pododziału intensywnego nadzoru pneumonologicznego (PINP). Leczenie kontynuowane jest w Ośrodku Domowego Leczenia Tlenem. Licznie hospitalizowani są chorzy z chorobami infekcyjnymi dróg oddechowych: zapaleniami płuc oraz oskrzeli. Istotne miejsce zajmuje kompleksowa diagnostyka guzów płuc. Wykonywana jest bronchoskopia diagnostyczna za pomocą najnowszej aparatury z pełnym zakresem badań cytologicznych. Od lat Klinika specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób opłucnej. Wykonywane są we własnym zakresie: torakocenteza, badanie cytologiczne płynu, biopsja opłucnej, drenaż, torakoskopia, zabiegi pleurodezy. Należy wspomnieć o wprowadzonej w latach 80-tychi spopularyzowanej przez prof. Wacława Droszcza metodzie diagnostycznej biopsji opłucnej. Kolejne możliwości diagnostyczne i lecznicze to prowadzenie przez wyspecjalizowany zespół lekarzy chorych z chorobami śródmiąższowymi i rzadkimi chorobami płuc, oraz leczenie zaburzeń oddychania podczas snu ,a także immunoterapia alergenowa i odczulanie na jad owadów błonkoskrzydłych. Do tego szerokiego panelu działań dołączyła ostatnio diagnostyka i leczenie choroby refluksowej, jako przyczyny przewlekłego kaszlu. W Klinice stosowana jest również nowoczesna diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz w oparciu o metody biologii molekularnej i typowanie prątków metodą chromatografii wysokociśnieniowej. RT-PCR.
Opieka nad chorymi sprawowana jest również w ramach świadczeń ambulatoryjnych Lekarze pracujący w Klinice konsultują w Poradni Przyklinicznej chorych na astmę, POChP, chorych po zapaleniach płuc, z chorobami opłucnej, chorobami śródmiąższowymi, zaburzeniami oddychania podczas snu, gruźlicą, guzami płuca. Prowadzona jest pełna diagnostyka alergologiczna i immunoterapia.
Działalność lecznicza wzbogacona jest o edukację chorych w Szkole Chorych na Astmę i Szkole dla Chorych na POChP. 

Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego
Od kilku lat Kierownikiem jest dr med. Krzysztof Karwat.
Starszą pielęgniarką jest Jolanta Ptasiewicz.  Pierwotnie ośrodek został stworzony z myślą o leczeniu zagrażających życiu zaostrzeń astmy. Jednak w miarę upływu lat liczba chorych przyjmowanych z rozpoznaniem stanu astmatycznego znacznie zmalała. W związku z tym, w PINP poza chorymi z zaostrzeniem astmy leczeni są chorzy z zaostrzeniem POChP oraz z innymi chorobami przebiegającymi z niewydolnością oddechowa wymagającymi intensywnego nadzoru i leczenia. Średnio rocznie w PINP leczonych jest około 180 chorych. Kilkanaście procent hospitalizowanych to osoby przyjmowane do PINP z innych Klinik tutejszego szpitala lub innych szpitali z Warszawy i okolic.
Na wyposażeniu PINP znajdują się dwa respiratory, nebulizatory ciśnieniowe, przyłóżkowy spirometr, przyłóżkowy aparat rtg, aparat ekg, kardiowerter oraz zestawy do drenażu jamy opłucnowej. 

Pracownie diagnostyczne:
- Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego: w skład której wchodzą: pracownia spirometryczna, pletyzmograficzna, testów nadreaktywności oskrzeli, pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym, 
- Pracownia Ergospirometrii
- Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej w skład którego wchodzą: pracownia bronchoskopii, pracownia torakoskopii, pracownia biopsji opłucnej, całodobowego pomiaru pH w przełyku,
- Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego w skład której wchodzi Pracownia Cytologii i Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Płuc
- Ośrodek Zaburzeń Oddychania Podczas Snu,
- Pracowania Immunoterapii.
- Ośrodek Tlenoterapii Domowej