Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Kwalifikacje naukowe:

 • Doktorat: Wpływ cyklofosfamidu na spowodowane hiperoksją uszkodzenie tkanki płucnej u świnek morskich” 1996.
 • Habilitacja: “Ocena czynności układu oddechowego i wskaźników wymiany gazowej u chorych kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby” 2012.
 • Tytuł profesora: 2014

Kwalifikacje zawodowe. Specjalizacje lekarskie i przebieg pracy zawodowej:

 • choroby wewnętrzne (1991, 2000)
 • choroby płuc (2003)
 • asystent w SPCSK 1987-2005
 • zastępca ordynatora od XI 2005
 • ordynator od 2014

Punktacja za publikacje naukowe (do 2014 rok)

 • Łączny Impact Factor (IF) publikacji naukowych (bez streszczeń zjazdowych) = 130,055,
 • Łączna liczba punktów MNiSW/KBN = 1003,5
 • Liczba cytowań (bez autocytowań) wg bazy SCOPUS = 231; wg Web of Science = 109
 • Index Hirscha wg bazy SCOPUS = 9; wg Web of Science = 7.