Jesteś tutaj

Kontakt

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a,
tel. +48 22 599 2562,
tel. +48 22 599 1069 – sprawy studenckie, 
telefonicznie lub osobiście w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godz. 12.30-14.30

fax. +48 22 599 1560,
fax. +48 22 599 1561

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Rafał Krenke
e-mail: kchwpa@wum.edu.pl