Jesteś tutaj

Dydaktyka

Na działalność dydaktyczną prowadzona klinice składają się szkolenie przed i podyplomowe.
Prowadzone są zajęcia - w zakresie diagnostyki chorób wewnętrznych dla studentów III roku I Wydziału Lekarskiego oraz nauczanie w zakresie pneumonologii: wykłady, seminaria, ćwiczenia przy łóżku chorego i w pracowniach dla V roku  
I Wydziału oraz VI roku II Wydziału Lekarskiego. Od 1978 r. działa przy Klinice Studenckie Koło Naukowe. Kilku studentów Koła zostało zatrudnionych w Klinice, gdzie kontynuowali działalność naukową. Obecnie koło “Alveolus” prowadzone jest przez dr Joannę Hermanowicz-Salamon oraz dr Martę Dąbrowską, liczy kilkunastu studentów, corocznie z sukcesami  przedstawia na Kongresach Młodych Medyków liczne prace naukowe. Nową formą działalności jest strona internetowa Koła i przekazywanie informacji on - line. Członkowie koła naukowego współpracują z asystentami we wszystkich pracowniach naukowych Kliniki.
W ramach szkolenia podyplomowego w Klinice wielu lekarzy odbywa staże w zakresie chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii Prowadzone są staże specjalizacyjne oraz egzaminy państwowe z zakresu chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii.
Każdego roku jest organizowany wyjazd z wykładem do zagranicznego uniwersytetu w ramach Socratesa.