Jesteś tutaj

Dla Studentów

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a, blok D, V piętro

tel. +48 22 599 1069 – sprawy studenckie telefonicznie lub osobiście w dniach: poniedziałek, środa i piątek
w godz. 12.30-14.30
fax. +48 22 599 1560, +48 22 599 1561
e-mail: kchwpa@wum.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe "ALVEOLUS"

Informacje inne

SALA SEMINARYJNA

nr 067/ATKB, 068/ATKB

DLA STUDENTÓW  WUM

III, IV ROKU IWL i VI roku IIWL

znajduje się w bloku E na II piętrze