Jesteś tutaj

Szkoła dla Chorych

Pierwszą szkołę dla chorych na astmę zorganizował w roku 1990 prof. Wacław Droszcz a zajęcia w szkole prowadzili: dr Andrzej Dąbrowski, dr Jacek Barliński, dr Jolanta Wrońska. W związku z odejściem prof. Droszcza i przeniesieniem siedziby szkoły do Instytutu Gruźlicy w Klinice w 2001 r. powstał nowy Ośrodek Edukacji Chorych na Astmę, w którym zajęcia prowadzą dr Andrzej Dąbrowski, dr Joanna Hermanowicz-Salamon, mgr rehabilitacji Włodzimierz Dolecki i pielęgniarka Renata Śmiełowska. W roku 2004. utworzono również szkołę POChP dla lekarzy i chorych w której zajęcia prowadzą: dr Krzysztof Karwat, dr Renata Rubinsztajn. Poza wykładami kontynuowana jest nauka rehabilitacji oddechowej, którą prowadzi od wielu lat współpracujący z Kliniką mgr Włodzimierz Dolecki oraz pielęgniarka Urszula Hankowska, która odpowiada za naukę posługiwania się aparatami stosowanymi w terapii droga wziewną. Sprawami organizacyjnymi szkoły zajmuje się Marlena Więch.

Zapraszamy na zajęcia dla Chorych na Astmę lub POChP
zapisy w sekretariacie
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii WUM
Banacha 1a, 02-097 Warszawa
5 piętro blok D, pok. 558 w godz. 8.00-15.00 

telefon(022) 599 2562, 599 1069